Inšpekčná činnosť

 
  • Vykonávanie inšpekcií vo zváraní v rozsahu IWI – C (medzinárodný zváračský inšpektor ,,C“ )
  • Inšpekčná činnosť pri výrobe ,montáži a v prevádzke oceľových konštrukcií a technologických zariadení
  • Prehliadky kovových stavebných výrobkov aj za pomoci lezeckej techniky
  • Prehliadky oceľových konštrukcií a technologických uzlov na osobných lanových dráhach
  • Kontrola rozmerov a tolerancií
  • Kontrola povrchových úprav
  • Dozor pri balení a expedícií 
  • Vypracovanie záverečnej  dokumentácie o výrobe a kontrole
  • Vykonávanie interných auditov v zmysle normy ISO 9001:2015 a ISO 19011:2011