O nás

O nás
 

Firma Stapa vznikla vo februári roku 1999, na základe dlhoročných skúsenosti pracovníkov v oblasti skúšania a kontroly oceľových konštrukcií v predchádzajúcej firme. V roku 2009 sa pretransformovala na spoločnosť s ručeným obmedzením a na základe živnostenského listu č. živnostenského registra 740 – 24235 vznikla STAPA Slovakia s.r.o.

 

Spoločnosť má vypracovaný a udržiavaný systém manažérstva kvality, a od roku 2013 ho má certifikovaný podľa STN EN ISO 9001 : 2009.

 

Stapa Slovakia s.r.o. patrí od roku 2013 do skupiny spoločností s hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike. V roku 2013 získala certifikát AA ako symbol vysokého ratingového hodnotenia, od roku 2014 získala certifikát AAA a dôveryhodnosťou patrí do exkluzívnej spoločnosti 4,9 % slovenských firiem . V roku 2016 získala naša spoločnosť certifikát o členstve v registri solventných firiem a zaradili sme sa do exkluzívnej kategórie spoločností , ktoré  sa vyznačujú tým najcennejším na trhu práce a to serióznosťou, solventnosťou a spoľahlivosťou. To svedčí o neustálom zlepšovaní manažérstva kvality spoločnosti Stapa Slovakia s.r.o. ,  starostlivosti o zákazníkov a plnení si záväzkou.