Defektoskopické práce 

Defektoskopické práce


  • Ultrazvukové skúšky - UT
  •  Skúšanie materiálov na homogenitu - UT
  •  Skúšanie magnetickou práškovou metódou – MT
  •  Vizuálna kontrola - VT
  •  Skúšanie penetračnou kontrolou – PT
  • NDT vo výškach aj za pomoci lezeckej techniky
 

 

Pracovníci vykonávajúci nedeštruktívne skúšanie sú certifikovaní v metódach UT, MT, PT, VT podľa EN 473 resp. STN EN ISO 9712 level 2.

 

Pracovníci sú vlastníci osvedčení vydaných Dráhovým úradom SR o odbornej spôsobilosti na výkon nedeštruktívneho skúšania :
- Oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami VT, MT, PT a UT
- Strojnotechnologických podsystémov osobných lanových dráh v rozsahu podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády SR č. 183/2002 Z.z.: 3. Mechanické zariadenie, 3.2 Stanice,   3.3 Trať, 4.  Vozne, 4.1 Kabíny, sedačky , korby a unášacie zariadenia, 4.2 Záves a               4.4 Uchytenia